Omgaan met een uitdagende groep

‘Con flikt het weer’: Medieer weerstand in de groepsdynamiek van de klas!

In deze cursus staat het professioneel handelen in de klas van de docent centraal. Het gaat over het omgaan met een groep met een grote dynamiek tijdens het leerproces. Tegengestelde belangen leiden vaak tot ongewenste groepsprocessen en onbeheersbare dynamiek, waarbij docent en leerlingen elkaar tegenwerken. De weerstand en conflicten die ontstaan tussen docent en leerlingen zorgen voor een situatie, die niet leidt tot leren. Tijdens de cursus ervaart de docent de betekenis van weerstand in relatie met de leerling en leert het eigen professioneel handelen zo (bij) te sturen dat het leidt tot een uitdagend leerproces voor leerlingen.

Reflectiemodellen en werkvormen

Door aan het werk te gaan met diverse (reflectie)modellen en werkvormen zal elke docent meer inzicht krijgen in zijn vaardigheden, neigingen, drijfveren en valkuilen. De docent leert om de regie te voeren in de groepsdynamica van de klas. Het eigen gedrag staat centraal en zal leiden tot metacognitie over het eigen leren. Eigen ontwikkelingsbehoeften worden zichtbaar en omgezet worden in acties. De balans tussen denken, voelen en handelen zal tot meer congruentie leiden in de basishouding en gedragspatronen van de docent. De docent leert betekenis te geven aan zijn denken en handelen vanuit de samenhang van persoon, beroep en concrete werksituatie.

Belangrijkste vragen

 • Hoe ziet je eigen congruentiedriehoek eruit in het handelen in de dagelijkse beroepssituatie en welke beroepsmatige kwaliteiten zet je in?
 • Hoe ziet je eigen docentprofiel eruit en wat hebben de leerlingen daaraan? Wat is jouw inzet om een goede groepsvorming te krijgen?
 • Welke betekenis hebben weerstand en conflict hierin en welke invloed heeft dat op de werkrelatie tussen docenten met leerlingen?
 • Welke factoren spelen een rol? Is weerstand een voorwaarde om tot leren te komen?
 • Hoe krijgt de docent meer inzicht in het eigen handelen bij weerstand en conflicten in relatie met leerlingen en hoe komt hij/zij tot het leiden van het groepsproces in de klas?
 • Hoe kan de docent grip krijgen en zich verantwoordelijk maken voor de groepsdynamiek en het leerproces van zijn leerlingen?
 • Hoe bevordert de docent met plezier zijn eigen leren en het leren en de ontwikkeling van de leerlingen?

De belangrijkste voordelen en resultaten

 • De docent krijgt zicht op hoe eigen kwaliteiten, vaardigheden en patronen worden ingezet in de beroepssituatie.
 • De docent heeft zicht op eigen handelen bij weerstand en conflicten en leert om vanuit de positie van de leerling de situatie te benaderen.
 • Luisteren en elkaar aandacht geven bevordert het begrip en de groepsvorming in de klas.
 • Werken vanuit ieders kracht is boeiend en leuk en werkt sfeer verhogend.
 • Kwaliteit van de lessen gaat omhoog door inzicht in elkaars denken, voelen en handelen.
 • De docent leert richtinggevend te worden in het leerproces en regievoerder in de groepsdynamiek.
 • Collega’s worden hulpbronnen en steunen elkaar vanuit oprechte betrokkenheid en samenhorigheid.
 • Leerlingen ervaren dat ze serieus gehoord en gezien worden en serieus worden genomen in het leerproces.
 • Dan komen ze met plezier naar jouw lessen, omdat je echt bent!

Thema’s

Het eigen leerproces staat centraal en er ontstaat bewustwording in de eigen balans en congruentie van denken, voelen en handelen als professional(docent) en als mens. Lesgeven wordt ontwikkelingsgericht voor zowel de docent als de leerling. Dat geeft energie en plezier.

Thema’s die voorbijkomen in de cursus: 

 • Je eigen Doubleloop leren en reflectiemodel
 • Ontdekken van de eigen conflicthanteringsstijl in fasen van conflicten
 • Eigen beeld vormen als actor in groepsvorming en groepsdynamica
 • In beeld brengen en inzetten van eigen pallet aan vaardigheden en kwaliteiten
 • Eigen communicatiepatronen herkennen en inzetten in groepsdynamiek
 • Werkvormen die groepsvorming en dynamiek bevorderen
 • Kwetsbaarheid is een eigen kracht als voorbeeldrol voor de docent
 • Van begeleiden naar leren en van leren naar ontwikkeling

Voor wie

Docenten VO en (V)MBO

Wat anderen zeggen

 • “Chris laat op een dynamische wijze ervaren wat conflicten en weerstand met mij doen als mens”
 • “In mijn rol als docent ben ik mij bewust van deze patronen en leer ik adequaat naar mijzelf te kijken, alvorens te projecteren op leerlingen”

Meer informatie

Wilt u meer weten over Omgaan met een uitdagende groep? neem dan contact op met Crhis Casagrande: 06 1489 63 95 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Chris Casagrande

Senior adviseur VO
06 14 89 63 95
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2017 IJsselgroep Voortgezet Onderwijs
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau