Why, how, what

Waarom doen wij dit werk? Wat is bijzonder aan onze insteek voor het VO en (V)MBO en wat betekent dit voor u als u met ons samenwerkt. En hoe ziet u dit terug in onze producten en dienstverlening? Inderdaad: vanaf de wortels, via de stam en de vertakkingen naar de bladeren.

Why

Gaan voor het best denkbare onderwijs. Dat is onze drijfveer. Wij willen professionals enthousiast maken als het gaat om leren en ontwikkelen. De volgende uitgangspunten staan hierbij centraal:

  • Professionals gaan leren als ze dit zelf willen en het is belangrijk ze daartoe te prikkelen en uit te dagen
  • Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het leren en eigenaar van hun ontwikkelproces
  • Professionals worden betrokken bij de ontwikkelingen binnen de school en hebben zelf de regie over de ontwikkelingen waar zij voor verantwoordelijk zijn
  • Het is belangrijk dat docenten en leidinggevenden daarbij plezier hebben in hun werk om leerlingen ook in de ontwikkelstand te krijgen
  • Wij geloven dat dit voor leerlingen geldt en daarom ook voor hun docenten.

How

In onze aanpak leggen wij de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij de professional.

Dit maken wij tastbaar door in onze dienstverlening:

  • Uit te gaan van willen, niet van moeten; je kunt tien keer iets voordoen, maar als je het niet wilt leren dan doe je niets en kijk je ernaar
  • Werkvormen te hanteren die het leren van- en met elkaar optimaal uitlokken.
  • Progressiegericht en oplossingsgericht te werken
  • Het toepassen van congruentie; eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij leerlingen creëren betekent ook eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij docenten
  • In te zetten op leiders met onderwijskundig leiderschap die ook veranderprocessen goed kunnen begeleiden.

© 2017 IJsselgroep Voortgezet Onderwijs
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau