Focus op veerkracht | depressiepreventie in het VO

Meer energie, weerbaarheid, veerkracht en zelfvertrouwen: je gunt het iedere jongere. In iedere klas van 30 leerlingen zitten ongeveer 3 leerlingen die last hebben van somberheidsklachten waardoor zij niet lekker in hun vel zitten. Hoe eerder je in je leven een depressieve periode beleeft, hoe groter de kans dat het terugkomt. Het is daarom belangrijk somberheid bij jongeren te signaleren vóórdat ze in een depressie belanden. Zeker omdat depressiviteit nauw samenhangt met suïcide.

Lees meer: Focus op veerkracht | depressiepreventie in het VO

© 2017 IJsselgroep Voortgezet Onderwijs
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau