Formatief evalueren

Werksessies Formatief evalueren: het best denkbare onderwijs!

Bij formatief evalueren draait het om effectieve leeractiviteiten bieden die zo goed mogelijk aansluiten bij het leerproces van de leerling op dat moment. Dat is een hele uitdaging voor docenten én leerlingen. In een drietal sessies pakken we dit op een effectieve manier aan, zodat u aan de slag kan binnen uw lessen. U leert in de sessies gezamenlijk én duurzaam de omslag naar formatief werken maken. Het doel is te komen tot inzichten en vaardigheden die u niet meer los wilt laten, omdat formatief evalueren best denkbare onderwijs brengt!

Belangrijkste vragen

Wat zou het prachtig zijn als leerlingen uit zichzelf en voor zichzelf zouden willen leren. Niet vragen: "Krijg ik daar een cijfer voor?" maar “Wat had ik fout en hoe had het gemoeten?” Is het mogelijk dat ideaal te bereiken? Ja, wanneer u werkt volgens de principes van formatief evalueren. Wilt u meer gemotiveerde leerlingen in uw lessen, wilt u minder toetsen en het leren meer monitoren met leerlingen? Bent u, met uw collega’s aan het verkennen hoe u dit structureel kunt toepassen en verbreden in de school? Dan brengen deze werksessies u verder!

Ook: de DTT

Formatief evalueren werkt nog beter als u daarvoor een ondersteunend toetsinstrument gebruikt dat het kennisniveau en de leercapaciteiten van leerlingen in kaart brengt. Die toets is er: we hebben het over de DTT (diagnostisch tussentijdse toets). Deze toets helpt leerling en docent bij het concreet realiseren van stappen in leerproces van de leerling: waar sta ik nu, waar moet ik nog aan werken en hoe kan ik dat het beste doen?

Deze toets is er voor leerlingen in de overgang van onder- naar bovenbouw voor de basisvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde). De DTT is digitaal en adaptief: de inhoud van de toets past zich aan op het niveau van de leerling. De toets meet daardoor in korte tijd het kennisniveau en de onderliggende vaardigheden van de leerling. De toets wordt afgenomen in februari, zodat u na de afname met de leerling gericht kunt toewerken naar de overgang naar de bovenbouw! De toets wordt aangeboden bij A-VISION, gespecialiseerd in de ontwikkeling van digitale, adaptieve toetsen.

Naar A-Vision/DTT

Na deze sessies kunt u:

  • de principes van formatief evalueren (volgens de vijf strategieën van Dylan Wiliam) toepassen in uw lessen
  • uw leerlingen effectieve leeractiviteiten bieden die leiden tot meer gemotiveerd leren bij uw leerlingen
  • gedifferentieerde en interactieve leeractiviteiten bieden die op maat voor uw leerlingen zijn
  • de principes van formatief evalueren uitdragen naar uw collega’s

Onderwerpen

SESSIE 1:

Met een leidinggevende en een team van docenten verkennen we de vijf strategieën van formatief evalueren (Dylan Wiliam, 2013):

Formatief evalueren afbeelding 1

SESSIE 2:

Met het team werken we intensief samen om de vijf strategieën toe te passen in de komende lessen. Het belangrijkste doel is dat u de vaardigheden voor het toepassen van formatief evalueren effectief leert kennen en toepassen. U leert doorzien hoe leerlingen gemotiveerd worden door het consequent uitzetten van de vijf strategieën. Het daadwerkelijk realiseren leer je door hier samen aan te werken. Het leren geven van effectieve feedback en het aanbieden van gedifferentieerde, interactieve leeractiviteiten zijn daarbij de winnende tools.

Na deze sessie vindt een coachingsronde plaats:

  • deelnemers coachen elkaar en
  • IJsselgroep coacht de deelnemers.

SESSIE 3:

Met de leidinggevende en het team evalueren we wat de twee sessies en de uitwerkingen voor de docent en de leerlingen op hebben opgeleverd. En we maken werk van de vervolgstappen voor verankering binnen de school.

Elke deelnemer ontvangt het boekje

Formatief evalueren afbeelding 2

Voor wie

U neemt als VO-groep (minimaal vier docenten en minimaal 1 leidinggevende) deel.

Wat anderen zeggen

  • De persoonlijke begeleiding op maat en duidelijke uitleg van formatief evalueren heeft ons vooral een stap verder geholpen.
  • Deze sessies hebben ons enorm gesteund in het gezamenlijk opzetten van formatief evalueren binnen ons sectie.

Data

  • Nader te bepalen

Werkbegeleiders

Henk van Keulen en Saskia Versloot

Kosten

Per groep van vijf deelnemers € 1.250,00

Verbinding zoeken

https://vimeo.com/130201029

Blogartikelen

https://www.linkedin.com/pulse/werken-werkgroepen-het-onderwijs-reinoud-buijs/

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over formatief Evalueren? Neem dan contact op met Saskia Versloot: 06 33 05 78 93 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Saskia Versloot

Onderwijsadviseur
06 33 05 78 93
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 2017 IJsselgroep Voortgezet Onderwijs
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau