Thinking for learning

Leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst en zorgen dat zij hun plek vinden en kunnen functioneren in de samenleving: belangrijke doelen van het onderwijs. De snel veranderende  samenleving stelt steeds andere eisen aan haar deelnemers. Het kunnen bedenken van oplossingen voor nieuwe problemen: het wordt steeds belangrijker. Maar wat betekent dit voor uw onderwijs? En hoe kunt u zowel het denken als het leren leren ontwikkelen? U ontdekt het bij een innovatief en bewezen concept: Thinking for Learning (T4L).

Aansluiting zoeken

Niet alleen de samenleving verandert. Ook de leerlingen die in onze samenleving opgroeien zijn anders dan de generatie vóór hen: ze communiceren anders en zoeken en krijgen informatie langs andere wegen. Het is evident dat het onderwijs aansluiting zoekt bij deze ontwikkelingen en minder gericht is op het overdragen van pakketjes kennis: leerlingen moeten leren helder te denken. 

Helder denken

Helder denken kan de overvloed aan kennis die over jonge mensen wordt uitgestort structureren: eerst inventariseren, dan ordenen en dan pas oordelen. Wie helder denkt kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, is op de hoede voor denkfouten, staat open voor nieuwe gezichtspunten, is kritisch en creatief. Welkom in de wereld van Thinking for Learning (T4L).

Meerwaarde 

Het concept Thinking for Learning® is erop gericht leerlingen helder te leren denken en heeft al verbluffende resultaten opgeleverd:

 • Leerlingen leren beter en sneller, ook – en met name – zwakke leerlingen.
 • Leerlingen leren met meer plezier en betrokkenheid.
 • Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren.
 • Schooluitval vermindert door toegenomen motivatie.
 • Sociale en affectieve ontwikkeling van leerlingen versnelt.
 • Docenten werken met meer plezier in een nieuwe, even cruciale rol.

Uitgangspunten

Doordat mensen leren denken en leren leren worden verbindingen tussen hersencellen gelegd. Deze verbindingen zijn noodzakelijk om verdere vooruitgang in leren en denken te kunnen maken. Thinking for Learning® gebruikt deze en andere inzichten uit de neuroscience en de leerpsychologie en hanteert dan de volgende uitgangspunten:

 • Intelligentie kan groeien.
 • Uitdaging leidt tot interesse en interesse tot motivatie.
 • Betrokkenheid van de leerling bij de lesstof is noodzakelijk.
 • Aansluiting bij het referentiekader, begrip en de belangstelling van de leerling is belangrijk.
 • De interventies van de leraar zijn essentieel: leren volgt op het stellen van goede vragen.
 • Leerlingen moeten ook kunnen denken over hun denken (metacognitie).
 • De transfer van de nieuwe inzichten naar andere situaties moet gemaakt worden (“ dit is dus net als bij…”).

Effectieve tactieken (Marzano)

Deze ontwikkelingen en inzichten hebben dus gevolgen voor het onderwijs in de volle breedte: op school-, klas-, docent- en leerlingniveau. Aan de basis van de invoering van Thinking for Learning® ligt de analyse die Robert Marzano maakte van de opbrengsten van alle factoren die invloed hebben op het leren van de leerling: wat levert echt resultaat op en wat betekent bijvoorbeeld ‘discussiëren in de klas’ of strenge ordehandhaving of een soepel management voor het leren van de leerling? Marzano heeft alle onderzoeken naar de effecten gebundeld en op een rijtje gezet wat wél werkt (en wat niet). Bij Thinking for Learning® komen alle effectieve tactieken aan bod en daardoor kan er echt iets ten goede veranderen.

Dienstverlening

De eerste stap in de richting van Thinking for Learning® is een inventarisatie van de huidige praktijk op school: hoe is het onderwijs nu ingericht en waarom op deze manier? Wat zijn de vaardigheden van de docent, hoe is zijn of haar klassenmanagement en visie op het onderwijs? Een dergelijk eerste scan brengt ook de vaardigheden en ontwikkelingen van de leerlingen in beeld.

Vier studiebijeenkomsten

Na deze nulmeting op school volgt een eerste jaar training van vier studiebijeenkomsten: in elke training komt de drietrap uit het ASK-model aan de orde op niveau van de leraar:

 • visie en theorie (kennis)
 • lesmodel en middelen (vaardigheden)
 • houding en vaardigheden

Veranderplan

Op basis van de opbrengsten van deze bijeenkomsten wordt duidelijk hoe het onderwijs verder vorm krijgt en kan het vandaar uit volgens een opgezet plan veranderen in onderwijs op basis van de inzichten uit Marzano met Thinking for Learning® als doel. Dat plan raakt de docent, de leerling, het docententeam en de schoolleiding en kan alleen slagen als het management het onvoorwaardelijk steunt en ieder bereid is het over een periode van meerdere jaren in zijn geheel te volgen.

Gecertificeerde trainers

Herman Giesbers, Hettie Lichtenberg, Albert Oving, Peter Harkink, Miriam Kobussen

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van T4L op uw school? Neem dan contact op met Albert Oving: 06 - 51 37 23 16. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Albert Oving

Onderwijsadviseur
Mobiel: 06 51 37 23 16
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

© 2017 IJsselgroep Voortgezet Onderwijs
Realisatie door Groene Tomaat Marketing i.s.m. Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau